Dare to dream & we’ll make it happen!

ADRO Proiectare ofera servicii de calitate pentru o categorie larga de clienti. Serviciile pe care le prestam se adreseaza tuturor categoriilor de oameni, atat din mediul urban cat si rural, atat persoane lor fizice cat si juridice, cu posibilitati financiare mai mari sau mai mici, in institutiile publice, dar si private din tara, de pe intreg teritoriul tarii si nu numai.

Totodata realizarea proiectarii nu este conditionata de zona geografica sau de anotimp. Proiectele se pot realiza in orice zona din tara, intrucat putem colabora prin telefon, email si curier rapid pentru a facilita accesul la serviciile noastre.

PROIECTARE

 • realizarea de proiecte de constructii civile si industriale: case, blocuri, pensiuni, spatii comerciale, hale, ferme, etc.;

 • obtinerea de avize si documentatii in interesul beneficiarului pentru construirea/ renovarea/ modernizarea/ demolarea imobilelor sau a unor parti din acestea;

 • intermedierea relatiei dintre beneficiari si institutiile statului (primarii, pompieri, CNADNR, etc.) sau alte unitati de tip RAJA, ENEL pentru cererea, depunerea si ridicarea de documentatii, avize, acorduri, etc.;

 • calculul de structuri, detalierea devizelor de lucrari necesare (cantitativ-valoric);

 • realizarea proiectarii pentru accesarea de fonduri europene (atat pentru studiul de fezabilitate cat si pentru proiectul tehnic). Intocmirea partii scrise ce revine proiectantului in accesarea fondurilor, elaborarea de parti desenate, calculul si intocmirea devizelor de lucrari;

 • urmarirea lucrarilor pe santier, participarea la faze de executie, receptia finala a constructiilor.

ARHITECTURA

 • design 3d al constructiilor;

 • realizarea de proiecte pentru amenajari interioare;

 • prezentarea de alternative de design beneficiarilor si consilierea in vederea obtinerii celei mai avantajoase variante din punct de vedere al costului, aspectului si utilitatii;

 • elaborarea de planuri de consolidare a cladirilor de patrimoniu;

 • amenajari exterioare constructiilor (concept, design, peisagism).

URBANISM

 • realizarea de planuri urbanistice de detaliu (PUD-uri);

 • realizarea de planuri urbanistice zonale (PUZ-uri) – introducerea sau scoaterea terenurilor din extravilan;

 • realizarea de planuri urbanistice generale (PUG -uri);

 • intermedierea in interesul si numele beneficiarului in vederea obtinerii studiilor geotehnice, expertize tehnice pentru siguranta constructiilor, scenarii de securitate la incendiu sau a avizelor cerute prin certificatul de urbanism (RAJA, ENEL, mediu, cultura, etc).

ETAPELE DESFASURARII PROIECTELOR

La intalnirea cu un potential beneficiar al proiectului sunt stabilite etapele desfasurarii acestuia. Astfel, mai intai se discuta elemente legate de viziune asupra proiectului dorit, in termeni de suprafata, compartimentare, design, pret, etc.

Proiectele vor fi personalizate pentru fiecare beneficiar in parte, in functie de cerintele acestuia, forma si structura terenului, precum si amplasarea pe acesta, tipul de structura ales si pachetul de servicii solicitate.

Se realizeaza o simulare 3D a viitoarei constructii si i se ofera o fisa detaliata care contine fazele de executie ale lucrarii pentru o buna comunicarea si colaborare de-a lungul acesteia. Structura si arhitectura proiectului vor fi elaborate astfel incat sa atraga costuri de constructie cat mai mici si sa fie maximizat raportul cost-beneficiu.

In cazul in care se solicita modificari de compartimentare, in limita suprafetei stabilite initial, marire sau micsorare de goluri, serviciul se ofera gratuit.

In cazul in care se doreste extinderea locuintei, modificarea suprafetei desfasurate stabilite initial, modificari esentiale in structura sau arhitectura constructiei, serviciile se vor realiza contra unui cost suplimentar.

Proiectul de imprejmuire a proprietatii se ofera gratuit, la cerere, atunci cand acesta se realizeaza simultan cu restul proiectului.

Predarea proiectului se va realiza atat pe hartie in format original, cat si in format digital PDF, pentru a putea fi multiplicat pentru lucrul pe santier.

Etapa 1: Obtinerea certificatului de urbanism

Certificat de urbanism (cost certificat de urbanism – la primarie):

– cerere;
– acte proprietate + cadastru + intabulare + extras carte funciara din luna respectiva, BI;
– memoriu–arh;
– plan de situatie-arh;
– incadrare in zona-arh;
– fotografii la teren.

Durata: 1-30 zile. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea CU este inclusa in pretul proiectarii.

Etapa 2: Obtinerea avizelor in functie de amplasament

Exemplu ale avizelor la institutiile avizatoare: Studiu Geotehnic, Mediu, Raja, Enel, Gaze naturale, ISC – expertiza tehnica, etc.

Durata conform legislatiei: 1-30 zile.

Intocmirea documentatiei pentru avizele aferente CU este inclusa in pretul proiectarii, beneficiarului revenindu-i sarcina achitarii contravalorii avizelor.

Etapa 3: Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire

Acesta faza se realizeaza in acelasi timp cu obtinerea avizelor. Se elaboreaza proiectul pentru autorizatie care contine:

Piese scrise:
– Foaie de capat;
– Borderou;
– Lista de semnaturi;
– Cerere de autorizatie;
– Memoriu tehnic general;
– Memoriu de rezistenta;
– Memoriu instalatii electrice;
– Memoriu instalatii sanitare;
– Deviz estimativ;
– Referat verificator;
– Dovada OAR;
– Program de urmarire si control al lucrarilor.

Piese desenate:
– Plan situatie;
– Plan incadrare in zona;
– Planuri (subsol/demisol unde este cazul);
– Plan parter;
– Planuri etaje curente;
– Plan invelitoare;
– Sectiune;
– Fatada principala;
– Fatada posterioara;
– Fatada lateral dreapta;
– Fatada lateral stanga;
– Plan fundatie faza PT;
– Detalii armare fundatie faza PT;
– Schema instalatiei electrice;
– Schema instalatiei sanitare.

Se depun la primarie si dureaza 1-30 zile. Se plateste la primarie autorizatia de construire. Plata catre primarie este in cuantum de 0.55% (pentru persoane fizice si 1.05% pentru persoane juridice) din valoarea investitiei/constructiei.

Etapa 4: Finalizarea proiectului pentru structura

Aceasta etapa include:

Piese scrise:
1. memoriu de rezistenta;
2. referat de verificare MPLAT;
3. antemasuratoare (in functie de structura solicitata, ex structura de beton: volum beton turnat in fundatii, suprastructura,volum zidarie etc.);
4. extrase de armaturi pentru fundatii, structura (elementele de beton armat).

Piese desenate:
– Proiect tehnic de executie de la cota 0 pana la sarpanta „acoperis”;
– Extras cantitati de fier+beton;
– Plan cofrare/armare planseu;
– Plan armare grinzi;
– Plan armare stalpi;
– Extrase cantitati fier pe fiecare categorie de lucrari;
– Extrase cantitati betoane grinzi, stalpi, placi;
– Extrase cantitati de zidarie;
– Plan sarpanta si extras cantitati lemnarie si metri patrati de invelitoare.

Declararea inceperii lucrarilor la primarie si ISC (plata catre ISC 0,6% din valoarea constructiei).

Etapa 5: Inceperea lucrarilor de construire

Se vor face fazele determinante ale lucrarilor (trasarea constructiei cu un topometrist, cota de fundare + receptia armaturii din fundatie, cota 0, receptia armaturii din grinzile peste parter, etc.; aceste faze se vor stabili cu inspectorul de zona de la ISC si cu inginer structurist). Se vor stabili costurile cu inginerul structurist pentru faze (deplasari, consultanta, etc).

Etapa 6: Receptia la terminarea lucrarilor

– La ISC (cartea tehnica facuta de dirigintele de santier+PT+fazele semnate);
– La primarie (procese verbale+memoriu de terminare a lucrarilor);
– Se va calcula valoarea reala a costructiei si se va vedea daca se vor mai plati costuri suplimentare catre primarie si ISC.

Etapa 7: Intabularea constructiei

– Certificat energetic al constructiei;
– Cu un topometrist/cadastrist autorizat se realizeaza cadastrarea si intabularea constructiei.

AI NEVOIE DE UN PROIECT?

CONTACTEAZA-NE